monitoring rodo regulamin Zdobycie umiejętnościmonitoring rodo regulamin. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie monitoring wizyjny na osiedlu nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników oraz dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt także wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Program artykułu o monitoringu: Archiwa a RODO czyli podstawa prawna: Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018; Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO)\ Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym \osobą zajmującą się archiwum \składnicą: nowe obowiązki i zadania archiwisty; Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach \składnicach akt: maksyma legalności -zasada adekwatności reguła celowości wytyczna ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie wymogi formalne trzeba spełnić, oraz jakie środki wdrożyć. Zagadnienia praktyczne. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych? Kwestia udostępniania dokumentacji – dane personalne zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia, karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach, zgłaszanie i podejmowanie czynności przez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Akta osobowe. Dokumentacja medyczna. Kwerendy, zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego. Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie, np. skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe. Czy możemy użyczać takie skany, jeżeli nie mamy wiedzy czyli osoba żyje?. Czy możemy użyczać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np. pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana? Czy można toczyć mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego, lub ten mail wymaga szyfrowania? Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli innymi słowy ekspertyzy archiwalnej w jednostkach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe?. Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania monitoring wizyjny na czym polega dokumentacji. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Dokumentacja finansowo-księgowa. Dokumentacja „unijna”

Komentarze: 2


noavatar.png
Artur Hołda doradca podatkowy 2020-04-18

Cześć. wspaniała praca. Nie spodziewałem się tego. To fantastyczna historia. Dzięki!

noavatar.png
Zofia Wojdylak-Sputowska autorka artykułów w zakresie dochodów JST 2020-05-01

W tej witrynie uważam coś naprawdę wyjątkowego.

Najnowsze artykuły:

Top